آخرین بروز رسانی: 27ام اردیبهشت, 1402

بررسی پنج ابزار بالینی مبتنی بر شواهد مورد استفاده در کتابخانه های بهداشتی کانادا

دانلود و خرید آپ تو دیت جزء پر طرفدارترین ابزار بالینی مورد استفاده پزشکان در سراسر جهان بوده که علت محبوبیت آن ، دلایل مختلفی دارد . طبق مطالعات و نظرسنجی های انجم شده در دانشگاه مموریال نیوفاندلند کانادا، نشان داد که اکانت UpToDate قادر به ارائه اطلاعات برای بیشترین تعداد سؤالات بالینی در مقایسه با سایر ابزارهای اطلاعات مبتنی بر شواهد ارزیابی شده است. اکانت UpToDate دارای ویژگی هایی مانند استفاده آسان و حاوی اطلاعات بالینی مفیدتر شناخته و رتبه بندی شد. در ادامه به بررسی علت های آن خواهیم پرداخت .

برای دانلود و خرید آپ تو دیت میتوانید از لینک زیر مراجعه فرمایید :

خرید اکانت uptodate اصلی

این پروژه به دنبال شناسایی پنج ابزار اطلاعاتی مبتنی بر شواهد مورد استفاده در کتابخانه های سلامت کانادا از جمله آپ تو دیت، بررسی نگرش دانشجویان نسبت به این ابزارها و آزمایش جامع بودن اطلاعات و راحتی استفاده در ابزارها بود.

نویسنده تعریفی از ابزارهای اطلاعاتی مبتنی بر شواهد و فهرستی از منابع متناسب با این تعریف ارائه کرد. شرکت کنندگان به یک نظرسنجی که از طریق لیست پست الکترونیکی CANMEDLIB توزیع شده بود، پاسخ دادند. این نظرسنجی به دنبال شناسایی اطلاعات کارکنان کتابخانه و دانشجویان در مورد پرکاربردترین ابزارهای اطلاعاتی مبتنی بر شواهد بود. سؤالات بالینی برای اندازه گیری جامعیت هر منبع و سطوح شواهدی که برای هر سؤال ارائه می کردند استفاده شد.

منابع بالینی بررسی شده در این تحقیقات

بر اساس این معیارها، منابع زیر به ترتیب حروف الفبا برای بررسی گنجانده شد که در آن آپ تو دیت نیز به عنوان منبع تحقیقاتی خرید و دانلود شد .

 • ACP Pier
 • ATTRACT
 • Bandolier
 • BestBETs
 • BMJ Clinical Evidence
 • DISEASEDEX
 • DynaMed
 • First Consult
 • FPIN Clinical Inquiries
 • InfoPOEMS/InfoRetriever (now Essential Evidence Plus)
 • PEPID
 • UpToDate

نظرسنجی برای همه اعضای لیست CANMEDLIB از طریق ایمیل ارسال شد. سوالاتی برای تعیین اینکه چرا کتابخانه ها بصورت مشترک از یک محصول استفاده یا استفاده از آن را به دیگران پیشنهاد می کنند و بررسی رضایت دانشجویان و کارکنان کتابخانه از محصولات از نظر سهولت استفاده، کارایی و اطلاعات ارائه شده طراحی شده است.

برای انجام این کار دسترسی به منابع مختلف ایجاد تا دانشجویان و کارکنان برراحتی بتوانند به اطلاعات منبع به صورت کامل دسترسی داشته و در این میان برای بررسی اکانت uptodate نیز به دانلود و خرید آپ تو دیت برای بررسی توسط دانشجویان و کارکنان کتابخانه مدنظر اقدام نمود.

پس از شناسایی پنج منبع مشترک خریداری شده، پروژه آزمایشی را برای تعیین جامعیت اطلاعات هر محصول ایجاد شد. بیست سوال به طور تصادفی از سرویس پاسخگویی به سؤالات درمانی اولیه خدمات بهداشت ملی بریتانیا انتخاب شد.

سوالات مطرح شده بدون آگاهی از پاسخ انتخاب شد. محقق کتابدار پاسخ این سؤالات را در هر یک از پنج منبع پرکاربرد جستجو و به دنبال پاسخ برای هر سؤال و اینکه آیا پاسخ ها شامل سطوحی ازشواهد و مدارک معتبر و مناسب هستند . همه جستجوها توسط یک کتابدار انجام شد . در این میان دو منبع بیشترین میزان صحت و جامعیت محتوا را به خود اختصاص داد که در این میان آپ تو دیت نیز جزء منابع برتر انتخاب شد .

همچنین تحقیقاتی دیگر در این زمینه انجام شد ، یک نظرسنجی در مارس 2007 برای ایمیل کتابداران CANMEDLIB توزیع شد و یک یادآوری در هفته بعد ارسال شد. پاسخ دهندگان یک دوره دو هفته ای برای تکمیل نظرسنجی فرصت داشتند. به عنوان انگیزه ای برای شرکت در نظرسنجی، پاسخ دهندگان این فرصت را داشتند که در قرعه کشی برای دو دستگاه iPod Shuffle رقابت کنند. برای شرکت در قرعه کشی، شرکت کننده باید نام و آدرس ایمیل را درج می کرد، اما درج نام و آدرس ایمیل برای تکمیل نظرسنجی ضروری نبود.

اعضای CANMEDLIB به کتابداران محدود نمی شود، اما اکثر پاسخ دهندگان (86.3٪) خود را به عنوان کتابدار معرفی کردند. اکثر پاسخ دهندگان (84.3٪) در کتابخانه های بیمارستانی، کتابخانه های دانشگاهی، یا در کتابخانه های دانشگاهی که به بیمارستان ها نیز خدمت می کردند، کار می کردند.

ابزارهای اطلاعاتی مبتنی بر شواهد که در کتابخانه‌های بهداشتی کانادا در نظرسنجی تهیه و خریداری شد عبارتند از BMJ Clinical Evidence، UpToDate، ACP Pier، Bandolier، و First Consult. در این نظرسنجی سه معیار مهم برای منابع مبتی بر شواهد بالینی در نظر گرفته شد که عبارتند از : استفاده آسان ، صحت و عمق مطالب ، صرفه اقتصادی .

کدام منبع استفاده آسان تری دارد ؟

شرکت‌کنندگان در نظرسنجی سه ابزار اطلاعاتی مبتنی بر شواهد را که در مؤسسه‌شان استفاده می‌شود که شامل آپ تو دیت ، BMJ و …. از نظر سهولت استفاده، کارایی و ماهیت اطلاعاتی را ارزیابی کردند. رتبه‌بندی‌ها براساس پاسخ‌های احتمالی «کاملاً موافقم»، «موافقم»، «مخالف هستم»، «کاملاً مخالفم » بود . نتایج نشان داد که کتابداران عموماً از ابزارهای اطلاعاتی مبتنی بر شواهد که در کتابخانه‌هایشان استفاده می‌شود، رضایت دارند.

آپ تو دیت، BMJ و Bandolier طبق پاسخ شرکت کنندگان از نظر استفاده آسان در میان سایر منابع بالینی انتخاب شدند. ACP Pier تنها منبعی بود که پاسخ منفی در مورد سهولت استفاده به دست آورد و تمامی شرکت کنند گان برای استفاده آسان ، به آن پاسخ منفی دادند.

کدام منبع بالینی حاوی اطلاعات و شواهد کاملتری هست ؟

نظرسنجی درباره اطلاعات و شواهد بالاترین میزان مشارکت و درصد پاسخ دهندگان را داشت ، که شرکت کنندگان به شدت با این جمله که منبع آموزنده است موافق بودند. در میان پاسخ شرکت کنندگان ، منبع ACP Pier تنها ابزاری بود که به سوالات مربوط به سهولت استفاده و آموزنده بودن ، پاسخ منفی داشت.

از بین تمام پاسخ دهندگان، تنها یک نفر از شرکت کنندگان معتقد بود که هیچ یک از پنج ابزار برتر معرفی شده آموزنده و حاوی اطلاعات مفید نبود. یکی از دوازده پاسخ دهنده با این که ACP Pier آموزنده است مخالف بود. یکی از چهار پاسخ دهنده به شدت موافق بود که Bandolier یک ابزار آموزنده است، در حالی که نیمی دیگر از پاسخ دهندگان نشان دادند که UpToDate آپ تو دیت حاوی اطلاعات مفید و آموزنده است.

شواهد بالینی BMJ بالاترین درصد پاسخ دهندگان را داشت که به شدت با این بیانیه که منبع آموزنده است موافق بودند. اگرچه ACP Pier تنها ابزاری بود که به سؤالات مربوط به سهولت استفاده و ماهیت آموزنده پاسخ منفی داشت، همه ابزارها حداقل یک پاسخ منفی در رابطه با کارایی دریافت کردند.

کدام منبع کارایی لازم را داشت ؟

هیچ پاسخ دهنده ای به شدت با این بیانیه که ابزار کارآمد هستند مخالفت نکرد. از هر شانزده پاسخ‌دهنده، یک نفر مخالف بود که شواهد بالینی BMJ یک منبع کارآمد است، اما چهار نفر از دوازده پاسخ‌دهنده موافق نبودند که ACP Pier یک منبع کارآمد است. هیچ منبعی قادر به پاسخگویی به تمام بیست سؤالی که به طور تصادفی از سرویس پاسخگویی به سؤالات مراقبت های اولیه انتخاب شده بود، نبود. اکانت آپ تو دیت UpToDate به اکثر سوالات که در مجموع به چهارده سوال، پاسخ داد.

ACP Pier و First Consult هر کدام به ده سوال از بیست سوال پاسخ دادند. ACP Pier سطوح شواهد را برای ده سؤال ارائه و First Consult سطوح شواهدی را برای پنج سؤال ارائه کرد. Bandolier ضعیف ترین عملکرد را داشت و در مجموع تنها چهار پاسخ برای بیست سؤال داشت که هیچ کدام سطوح شواهدی را ارائه نکردند. Bandolier ضعیف ترین عملکرد را داشت و در مجموع تنها چهار پاسخ برای بیست سؤال داشت که هیچ کدام سطوح شواهدی را ارائه نکرد.

جدول 1 نتایج کامل آزمون جامعیت منابع را نشان می دهد:

با توجه به نتایج این مطالعه و سایر نظرسنجی های رضایت کاربران، اکانت UpToDate به عنوان یک منبع آسان برای استفاده و آموزنده و حاوی اطلاعات مفید است. بنابراین کاربران تمایل بیشتری به دانلود و خرید اکانت آپتودیت به نسبت سایر منابع دیگرداشتند.

بدیهی است که هر دو منبع بالینی یعنی اکانت آپ تو دیت UpToDate و BMJ Clinical Evidence دارای سهولت در استفاده و حاوی اطلاعات جامع تری هستند. وجود سطوح شواهد به این معنی است که این محصولات زمان مورد نیاز برای تمرین پزشکی مبتنی بر شواهد را کاهش می‌دهند. منابع ذکر شده دارای نقاط ضعف کوچکی نیز بودند اما با توجه به آزمایش صورت گرفته و براساس معیار های انتخاب شده ، این دو منبع در میان منابع ذکر شده ، توصیه می شود.

با دانلود و خرید اکانت آپ تودیت میتوانید به تمامی اطلاعات مهم و ارزشمند بالینی دسترسی داشته و با داشتن اپلیکیشن های موبایلی به راحتی میتوانید پاسخ تمامی سوالات بالینی خود را بیابید.

دسته‌بندی: دیجیتال