آخرین بروز رسانی: 27ام اردیبهشت, 1402

مزایای خرید اکانت آپ تو دیت برای پزشکان

با خرید اکانت آپ تو دیت و استفاده از پایگاه داده بالینی آن، می توانید تصمیمات بالینی موثر همراه نتایج درمانی بهتر و درمان موثرتر داشته باشید . اکانت UpToDate یک منبع اطلاعات بالینی مبتنی بر شواهد است که توسط پزشکان برای پزشکان نوشته شده و می تواند به پزشکان و متخصصان در تصمیم گیری درست بالینی کمک کند. این یک منبع بالینی یک مرحله ای است که بیش از 25 تخصص را پوشش داده و تنها پایگاه داده بالینی که با نتایج بهبود بیماران در طی استفاده از آپ تو دیت همراه بوده است. بیش از 2 میلیون پزشک در سراسر جهان از آپ تو دیت برای پاسخ به سوالات خود اعتماد داشته و با خرید اکانت uptodate به این منبع قوی دست یافته اند.

اقدامات لازم برای بهبود سطح کیفی بیمارستان ها

بیمارستان ها وسازمان های مراقبت پزشکی باید در طیف وسیعی نظارت لازم برای بررسی اقدامات خود در جهت بهبود کیفیت، داشته باشند. برای رسیدن به این هدف، بخش کنترل کیفیت مسئول تجزیه و تحلیل و بهبود کیفیت اقدامات است تا مراقبت های بهداشتی در یک بیمارستان بهتر شود. در جهت بهبود کیفیت بیمارستانها اقداماتی مانند ارائه درمان با کیفیت بالا و نتایج بهبود بیشتر بیماران ، سازگاری با جدیدترین نوآوری های فنی ، بهبود بهره وری و رضایت پزشکان ، برآوردن انتظارات بیمار و تعامل بیشتر با آنان ، تضمین نتیجه نهایی بیشتر در درمان بیماران در دستور کار قرار دارد.

بنابراین داشتن یک منبعی بالینی معتبر و مبتی بر شواهد پزشکی که توسط سایر پزشکان در جهان استفاده و نتایج تصمیمات بالینی آن در این منبع جمع آوری شده برای رسیدن به اهداف فوق و افزایش کارایی پزشکان بسیار موثر و تاثیر گذار می باشد .

پشتیبانی از تصمیمات معتبر و مبتنی بر شواهد برای کلینیک ها و گروه پزشکان با عملکرد بالا ضروری است. اکانت UpToDate به طور موثر پزشکان را به دانش بالینی پیشرو در این صنعت متصل کرده و موجب کاهش خطاهای تصمیم گیری و کاهش مدت زمان بستری بیمار می شود.

آپ تو دیت همچنین منجر به کاهش هزینه های بیمار از طریق جلوگیری از انجام آزمایشات غیرضروری می شود. طبق تحقیقات، پاسخگویی به سوالات پزشکان مطابق با آخرین تغییرات موجب تشخیص سریعتر و کاهش آزمایشات غیرضروری می شود. بنابراین اکانت uptodate به صورت مستقیم موجب بهبود کیفیت عملکرد بیمارستان ها شده و خرید اکانت آپ تو دیت علاوه بر پزشکان برای بیمارستان ها و انواع کلینیک های مراقبت سرپایی و سایر کلینیک ها بسیار ضروری و موثر است.

مزایای خرید اکانت uptodate برای پزشکان

  • بهبود نتایج درمان :

بر اساس مطالعات و تحقیقات انجام شده برروی منبع مختلف بالینی ، اکانت UpToDate تنها منبع پشتیبانی تصمیم گیری بالینی است که استفاده از آپ تو دیت با بهبود نتایج بیمار همراه است.

  • افزایش کارآیی و بهره وری کادر درمان:

خرید اکانت UpToDateبه پزشکان با پاسخگویی سریع به سوالات بالینی ، در وقت آنها صرفه جویی می کند و موجب کاهش آزمایشات و ارجاعات غیر ضروری برای بیمار میشود ، در حالی که علاوه بر حذف کارهای غیر ضروری ، آپ تو دیت خطاهای تشخیصی را نیز کاهش می دهد.

  • مشارکت بیمار در درمان :

اکانت آپ تو دیت شامل بیش از 1500 موضوع مربوط به اطلاعات مربوط به بیمار است. پزشکان می توانند این اطلاعات را با بیماران به اشتراک گذاشته یا از مطالب uptodate برای بیمار خود پرینت گرفته یا از طریق ایمیل برای آنان ارسال کنند.

  • کسب CME/CE/CPD :

پزشکان می توانند با خرید اکانت uptodate از آن برای تحقیق در مورد سوالات بالینی موجود استفاده کرده و از آن برای ادامه توسعه حرفه ای بدون هیچ هزینه اضافی و بدون آزمایش اضافی استفاده کنند. به علاوه ، اعتبار به دست آمده از اکانت UpToDate می تواند برای برآوردن الزامات MOC CME هیئت های انتخابی ABMS انتخاب شود.

  • کاهش خطاهای تشخیصی تا 91 درصد با خرید اکانت آپ تو دیت :

در سال 2018 تحقیقاتی از بخش سرپایی در یک بیمارستان در ژاپن برروی 100 بیمار انجام شد تا تاثیر استفاده از آپ تو دیت برای پزشکان مشخص شود تا چه اندازه اکانت uptodate میتواند تاثیر گذار باشد . برای مشاهده آن ،برای تعدادی از پزشکان این بیمارستان خرید اکانت آپ تو دیت انجام و برای آنان اکانت آپتودیت تهیه شد . بیماران این بخش توسط نیمی پزشکان این بیمارستان که مجهز به اکانت UpToDate ، و نیمی توسط پزشکان بدون UpToDate مشاهده شد. آنها میزان خطای تشخیصی را بین گروه ها مقایسه کردند:

میزان خطای تشخیصی برای بیمارانی که توسط پزشکان مجهز به UpToDate مشاهده شده اند تنها 2 درصد بوده است.

اما میزان خطای تشخیصی برای بیمارانی که توسط پزشکانی مجهز به اکانت UpToDate نبوده اند ، 24 درصد بوده است.